Otto Vogel  ‏(I9)‏
Given Names: Otto
Surname: Vogel

Gender: MaleMale
      

Given Names: Otto
Surname: Vogell

Given Names: Otto
Surname: Voegell

Birth: estimated 1530 45 55
Death: before 23 September 1629 ‏(Age 99)‏
Personal Facts and Details
Birth estimated 1530 45 55

Note: de geboortedatum is niet meer dan een schatting
Show Details Note: de familie heeft van oudsher een wapen:
MarriageCivil Marriage
Andrea "Andriese" de Greve -
Residence Address:

Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Event 19 July 1546 ‏(Age 16)‏ proces door voogden Spires, Speyer, Rijnland-Palts, Duitsland


Show Details Source: Website

Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage:
extract:
4853 Dr. Franz Burckhardt aan Maximilianus van Egmont en Jobst, graaf zu Bronkhorst, voogden.
Over de mogelijkheid van appèl in het proces voor het Rijkskamergericht van Otto Vogel tegen den Graaf.
Oorspr. ‏(Inv. no. 337)‏.
Plaatsnaam: Spiers

Event 6 December 1552 ‏(Age 22)‏ proces tegen Otho Vogel Spires, Speyer, Rijnland-Palts, Duitsland


Show Details Source: Website

Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
5122 Dr. Michael van Kaden aan Drost en bevelhebbers.
Verzoek om instructie in zake de processen voor het Kamergericht tegen de gravin van Sarwerden en Otho Vogel.
Oorspr. ‏(Inv. 343)‏.

Event 28 July 1576 ‏(Age 46)‏ in funktie als schepen Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland


Show Details Source: Website

Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
3308 Arndt van Rees en Otto Vogell, schepenen van Embrick, oorkonden, dat Wilhelm van Ulfft, echtgenoot van Anne Tenghnaegel, verkoopt aan Johan Rateringh en diens vrouw Ydtge de rente, vermeld in den brief van 1561 December 28 ‏(reg. no. 2925)‏, waardoor deze gestoken is.
Gegeven in den jaire onsers Heren Jesu Christi duysent viffhondert ses ind soeventich den acht ind twintighsten dach Julii.
a. Oorspr. ‏(Inv. no. 1396)‏, met het stadsgeheimzegel.
b. Afschrift ‏(Inv. no. 1441)‏.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 1396 en •Toegang 0214, Inv.nr. 1441

Event about 1580 ‏(Age 50)‏ verkoop van grond & bouwland 's-Heerenberg, Montferland, Gelderland, Nederland

Address:
aan de wetering voor de stad


Show Details Note: webpage: ­http­://­rbrt­.­isblij­.­nl­/­genealogie­/­html­/­161­.­htm­
extract:
Margaretha van de Pavert gehuwd voor 22 aug 1601 met:
Derck Strijtholt, ovl. aug 1615 Ambtman van Millingen en den Bylandt 1613-1614, AHB 2866, 1161.
10-01-1623 Henrich Hoevel, Licentiat en Elisabeth Stritholtz cederen aan Mevouw Elisabeth weduwe van Oldenbockum een stuk grond waarbij een kamp bouwland aan de wetering voor de stad 's Heerenberg gelijk de zalige Derck Stritholz, tijdens zijn leven ambtman van de Bylant die van Otto Vogel, richter tot Emmerick bekomen heeft. Landdrostambt Bergh 101
Jan van de Pavordt, caverende voor zijn huisvrouw, transporteren aan Henrick Hoevell en Elisabeth Stritholtz hun aandeel in een weide 'het bier'en in Stritholtz Rekenungh aan de markt binnen de 's Herenberg, tussen Johan Loeve en Tonnis Bruinen. Landdrostambt Bergh 103 26-07-1641
Gerichts landdrost Bergh 15-06-1615 Zij tuchtigen elkaar aan goederen inBergh en Gendringen.

Occupation before 1599 ‏(Age 69)‏ burgemeester Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland

Occupation from 1601 to 1619 ‏(Age 71)‏ richter Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland


Show Details Source: Publicatie

Citation Details:  De navorscher 1908 p.196

Event 16 January 1602 ‏(Age 72)‏ Belening van het huis de Wilt Gendringen, Oude IJsselstreek, Gelderland, Nederland


Show Details Source: Boek

Citation Details:  1000 jaar Gendringen
  Text: Het Huis de Wilt, dat in bezit was van het geslacht Greve, nakomelingen van Henrick de Greve, die gehuwd was met Anna van den Bergh, bastaardzuster van Oswald heer van den Bergh, vererfde in 1602 op Otto Vogel, burgemeester van Emmerik en weduwnaar van Andrea de Greve. Hij ontving dus in 1602 de Wilt als leen van de Heer van den Bergh.

Event May 1604 ‏(Age 74)‏ kwestie van status van adel / edele


Show Details Source: Archief Huis Bergh

Citation Details:  willem vogel, proces tegen de graaf van Bergh, nr 3984 pag.53
  Text: artikel 109-111:
109. Aengaende de Adelijcke qualiteijt die
d' Impetrant poogt te bewijsen met de
ordre der ondergeteijkende onder
seeckere resolutie genoemen den 12 maij
1604 daer bij Otto Voegel de darde in de
onderteijckeninge is. Daer tegens wort
gesecht dat Meterden ende Voorst die
de vierde ende vijfte in de onderteijkeninge
sijn geweest den voors Otto Vogel .....
ongetweijffelt niet?
sullen hebben willen weijcken ten respecte
van de adelijcke qualiteijt, maer wel ten respect
van het officis t welcke voorn Vogel
‏[23]‏
als Richter was bedienende, oock is
de onderteijkeninge geschiet van hunluijden
niet als Adelijcke persoonen maer als Goorss...?
110. Soo dat daer uijt geen nootsaeckelijke con-
sequentie tot de Adelijcke qualiteijt can
gemaeckt worden.
111. Oock is de missive van den 9 maij des
voors: jaers 1604 aen de voorm Richter
Vogel geschreven ende bij den Impetrant geprodu-
ceert niet mentionerende van de voors pretense
Adelijcke qualiteijt

Event 20 November 1610 ‏(Age 80)‏ beleend met de Nichtenhorst


Show Details Source: Boek

Citation Details:  LEEN BERGH.PDF nr.215

Event 26 May 1620 ‏(Age 90)‏ verkoop perceel weideland Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
Address:
weideland in dem Wolff, kirch-
spiel Emmerich


Show Details Source: Archief

Citation Details:  Utrechts Archief, 13 collectie Rijsenberg - 1330
  Text: Otto Vogel und seine Ehefrau Andrea de Greve
verkauffen den Kreutzhern-Convent zu Emme-
rich eine parcelle weideland in dem Wolff, kirch-
spiel Emmerich, gelegen. 26 Mei 1620. XXX b.n 159+160

Event 1624 ‏(Age 94)‏ in functie van Richter Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland


Show Details Source: Website
Death before 23 September 1629 ‏(Age 99)‏


Show Details Source: Boek

Citation Details:  Leen_Bergh.PDF pag.140

Last Change 8 January 2024 - 23:26:01 - by: paul
View Details for ...

Parents Family  (F3239)
Otto Vogel
1485 - 1546
Heijltgen Berck
1475 - 1560
Jan Vogell
1518 - 1585
Frederick Vogel
1520 - 1577
Walburgis Vogel
1525 -
Otto Vogel
1530 - 1629

Immediate Family  (F3235)
Andrea "Andriese" de Greve
1560 - 1602
Frederick Vogel
1560 - 1638
‏(Given name unknown)‏ Vogel
1563 -
‏(Given name unknown)‏ Vogel
1565 -
Joncker Willem Vogel
1575 - 1660


Notes

Note
Hij wordt erfgenaam genoemd van Otto Vogel, burgemeester van Emmerich, zie akte bij zijn vermoedde vader

Note
#Bron: Bergh 1650 genealogie Vogel.#

Note
6 nov 2016
Beste Anja en Paul,
Dat vermoedde ik ook, dat Ott Vogel die in de akte wordt genoemd, een zoon is van Otto Vogel en Heijntgen Berck. Maar dan is de Otto die pas overlijd in 1629 een andere.
Wat ook een probleem is, dat uit de akte van Huis Soelen blijkt, dat Ott Vogel getrouwd was geweest met Luym Gruiter, maar in 1544 reeds overleden was.
Nu vermoed ik dat Ott Vogel en Heijntgen Berck een zoon Ott en een zoon Frederik hadden. Ott is voor 1544 overleden en toen is Frederik hem opgevolgd als tolschrijver in Huissen. Luym Gruiter kan Frederik dan bij het bezegelen van het testament van haar vader, gerust haar zwager hebben genoemd.
Notitie: Net alsof Ott Vogel getrouwd was met Luijm van Halderen en een zoon Otto
hadden die met Andrea de Greve is getrouwd. !?!?!?
Daarnaast vond ik in Die Lehnregister des Herzogtums Kleve, door Dösseler en Oediger nog een aantal vermeldingen over de Vogels. Wellicht hebben jullie daar nog iets aan, ik doe twee pagina's als bijlage bij deze mail.
Archief Huis Soelen ligt in het Geldersarchief, daar ook het regest van de akte.

Ben benieuwd naar meer over Otto Vogel en Luym Gruiter.
Met vriendelijke groet,
Frank Boekhorst
Birth de geboortedatum is niet meer dan een schatting
Birth de familie heeft van oudsher een wapen:
­http­://­www­.­seesink­-­vanderpluijm­.­nl­/­1600­%­20emmerich­%­20wapen­%­20vogel­.­JPG­
ABT webpage: ­http­://­rbrt­.­isblij­.­nl­/­genealogie­/­html­/­161­.­htm­
extract:
Margaretha van de Pavert gehuwd voor 22 aug 1601 met:
Derck Strijtholt, ovl. aug 1615 Ambtman van Millingen en den Bylandt 1613-1614, AHB 2866, 1161.
10-01-1623 Henrich Hoevel, Licentiat en Elisabeth Stritholtz cederen aan Mevouw Elisabeth weduwe van Oldenbockum een stuk grond waarbij een kamp bouwland aan de wetering voor de stad 's Heerenberg gelijk de zalige Derck Stritholz, tijdens zijn leven ambtman van de Bylant die van Otto Vogel, richter tot Emmerick bekomen heeft. Landdrostambt Bergh 101
Jan van de Pavordt, caverende voor zijn huisvrouw, transporteren aan Henrick Hoevell en Elisabeth Stritholtz hun aandeel in een weide 'het bier'en in Stritholtz Rekenungh aan de markt binnen de 's Herenberg, tussen Johan Loeve en Tonnis Bruinen. Landdrostambt Bergh 103 26-07-1641
Gerichts landdrost Bergh 15-06-1615 Zij tuchtigen elkaar aan goederen inBergh en Gendringen.

View Notes for ...


Sources
Event Website
Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage:
extract:
4853 Dr. Franz Burckhardt aan Maximilianus van Egmont en Jobst, graaf zu Bronkhorst, voogden.
Over de mogelijkheid van appèl in het proces voor het Rijkskamergericht van Otto Vogel tegen den Graaf.
Oorspr. ‏(Inv. no. 337)‏.
Plaatsnaam: Spiers
Event Website
Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
5122 Dr. Michael van Kaden aan Drost en bevelhebbers.
Verzoek om instructie in zake de processen voor het Kamergericht tegen de gravin van Sarwerden en Otho Vogel.
Oorspr. ‏(Inv. 343)‏.
Event Website
Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
3308 Arndt van Rees en Otto Vogell, schepenen van Embrick, oorkonden, dat Wilhelm van Ulfft, echtgenoot van Anne Tenghnaegel, verkoopt aan Johan Rateringh en diens vrouw Ydtge de rente, vermeld in den brief van 1561 December 28 ‏(reg. no. 2925)‏, waardoor deze gestoken is.
Gegeven in den jaire onsers Heren Jesu Christi duysent viffhondert ses ind soeventich den acht ind twintighsten dach Julii.
a. Oorspr. ‏(Inv. no. 1396)‏, met het stadsgeheimzegel.
b. Afschrift ‏(Inv. no. 1441)‏.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 1396 en •Toegang 0214, Inv.nr. 1441
Occupation Publicatie
Citation Details:  De navorscher 1908 p.196
Event Boek
Citation Details:  1000 jaar Gendringen
  Text: Het Huis de Wilt, dat in bezit was van het geslacht Greve, nakomelingen van Henrick de Greve, die gehuwd was met Anna van den Bergh, bastaardzuster van Oswald heer van den Bergh, vererfde in 1602 op Otto Vogel, burgemeester van Emmerik en weduwnaar van Andrea de Greve. Hij ontving dus in 1602 de Wilt als leen van de Heer van den Bergh.
Death of spouse Boek
Citation Details:  LEEN_BERGH.PDG p.140
Event Archief Huis Bergh
Citation Details:  willem vogel, proces tegen de graaf van Bergh, nr 3984 pag.53
  Text: artikel 109-111:
109. Aengaende de Adelijcke qualiteijt die
d' Impetrant poogt te bewijsen met de
ordre der ondergeteijkende onder
seeckere resolutie genoemen den 12 maij
1604 daer bij Otto Voegel de darde in de
onderteijckeninge is. Daer tegens wort
gesecht dat Meterden ende Voorst die
de vierde ende vijfte in de onderteijkeninge
sijn geweest den voors Otto Vogel .....
ongetweijffelt niet?
sullen hebben willen weijcken ten respecte
van de adelijcke qualiteijt, maer wel ten respect
van het officis t welcke voorn Vogel
‏[23]‏
als Richter was bedienende, oock is
de onderteijkeninge geschiet van hunluijden
niet als Adelijcke persoonen maer als Goorss...?
110. Soo dat daer uijt geen nootsaeckelijke con-
sequentie tot de Adelijcke qualiteijt can
gemaeckt worden.
111. Oock is de missive van den 9 maij des
voors: jaers 1604 aen de voorm Richter
Vogel geschreven ende bij den Impetrant geprodu-
ceert niet mentionerende van de voors pretense
Adelijcke qualiteijt
Event Boek
Citation Details:  LEEN BERGH.PDF nr.215
Event Archief
Citation Details:  Utrechts Archief, 13 collectie Rijsenberg - 1330
  Text: Otto Vogel und seine Ehefrau Andrea de Greve
verkauffen den Kreutzhern-Convent zu Emme-
rich eine parcelle weideland in dem Wolff, kirch-
spiel Emmerich, gelegen. 26 Mei 1620. XXX b.n 159+160
Event Website
Citation Details:  ­http­://­books­.­google­.­nl­/
  Text: ­http­://­books­.­google­.­nl­/­books­?­id­=­lEJFAAAAcAAJ­&­pg­=­PR4­-­IA5­&­dq­=%­22otto­+­vogel­%­22­+­huissen­&­hl­=­nl­&­ei­=­d8ycTbGJCsedOpWjjJoH­&­sa­=­X­&­oi­=­book_result­&­ct­=­result­&­resnum­=­2­&­ved­=­0CDcQ6AEwAQ­#­v­=­onepage­&­q­=%­22otto­%­20vogel­%­22­%­20huissen­&­f­=­false­
Death Boek
Citation Details:  Leen_Bergh.PDF pag.140

View Sources for ...


Family with Parents
Father
Otto Vogel ‎(I4)‎
Birth estimated 1485 35 35
Death before 1546 ‏(Age 61)‏ Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
-10 years
Mother
 
Heijltgen Berck ‎(I2082)‎
Birth estimated 1475
Death after 1560 ‏(Age 85)‏

#1
Brother
Jan Vogell ‎(I2208)‎
Birth estimated 1518 33 43
Death after 1585 ‏(Age 67)‏
2 years
#2
Brother
Frederick Vogel ‎(I7)‎
Birth estimated 1520 35 45
Death estimated 1577 ‏(Age 57)‏
5 years
#3
Sister
Walburgis Vogel ‎(I2154)‎
Birth estimated 1525 40 50
5 years
#4
Otto Vogel ‎(I9)‎
Birth estimated 1530 45 55
Death before 23 September 1629 ‏(Age 99)‏
Family with Andrea "Andriese" de Greve
Otto Vogel ‎(I9)‎
Birth estimated 1530 45 55
Death before 23 September 1629 ‏(Age 99)‏
30 years
Wife
 
Andrea "Andriese" de Greve ‎(I2080)‎
Birth estimated 1560 32 30
Death before 17 January 1602 ‏(Age 42)‏

#1
Son
Frederick Vogel ‎(I10)‎
Birth estimated 1560 30
Death 25 January 1638 ‏(Age 78)‏
3 years
#2
Daughter
‏(Given name unknown)‏ Vogel ‎(I2231)‎
Birth estimated 1563 33 3
2 years
#3
Son
‏(Given name unknown)‏ Vogel ‎(I2705)‎
Birth estimated 1565 35 5
10 years
#4
Son
Joncker Willem Vogel ‎(I11)‎
Birth estimated 1575 45 15
Death between December 1660 and April 1662 ‏(Age 85)‏