Frederick Vogel  ‏(I7)‏
Name:
Frederick Vogel

Gender: MaleMale
      

Given Names: Friedrich
Surname: Vogel

Birth: estimated 1520 35 45
Death: estimated 1577 ‏(Age 57)‏
Personal Facts and Details
Birth estimated 1520 35 45

Note: de geboortedatum is niet meer dan een schatting
Occupation 1540 ‏(Age 20)‏ Zollschreiber of Tolschrijver Huissen, Lingewaard, Gelderland, Nederland


Show Details Source: Publicatie

Citation Details:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177

Residence Huissen, Lingewaard, Gelderland, Nederland

Event 1544 ‏(Age 24)‏ bevrachter van schepen


Show Details Source: Boek

Citation Details:  De uitvoer van Amsterdam, 1543-1545 - Nicolaas Willem Posthumus - Google Boeken
  Text: Frederick Vogel van Bremen met 16 bevrachtingen op Amsterdam


Note: tussen Bremen en Amsterdam
Event 1550 ‏(Age 30)‏ schepen Huissen, Lingewaard, Gelderland, Nederland


Show Details Source: Publicatie

Citation Details:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177

Event 1553 ‏(Age 33)‏ burgemeester Huissen, Lingewaard, Gelderland, Nederland


Show Details Source: Publicatie

Citation Details:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177

MarriageCivil Marriage
Gertruijt van Smalenvelt - 1553 ‏(Age 33)‏


Show Details Source: Website

Citation Details:  www.archive.nrw.de - Findbuch ‏(115.05.03 Reichskammergericht, Teil III: E-G)‏
  Text: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‏(2)‏ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‏(Bekl.)‏
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war. In erster Instanz forderten die Verwandten des Friedrich Vogel, darunter der Appellat, aufgrund des Heiratsvertrages ‏( „hilichfurwarden“)‏ von 1553 dessen Güter zurück und bestritten der Gertrud von Schmalefelt das Recht der Leibzucht. Umstritten ist vor allem das Haus des Verstorbenen in Huissen.
Prozessart : ‏(5)‏ Prozeßart: Appellationis
Instanz : ‏(6)‏ Instanzen: 1. Gericht zu Huissen in Verbindung mit den Schöffen von Kleveals ihrem Obergericht 1578 – 2. Hofgericht Kleve 1580 – 3. RKG 1582 – 1605 ‏(1553 – 1588)‏
Beweismittel : ‏(7)‏ Beweismittel: Bd. I: Attest über Erbrecht in Zutphen ‏(NL)‏ 1583 ‏(Q 12)‏. Attestdes Bürgermeisters, der Schöffen und des Rats von Huissen über Erbrecht ‏(Q 13)‏. Bd. II: Heiratsvertrag zwischen Friedrich Vogel und Gertrud von Schmalefelt 1553 ‏(197 – 200)‏. Inventar der Güter, Guthaben und Schulden ‏(256 – 277)‏.
Formalbeschreibung : ‏(8)‏ Beschreibung: 2 Bde., 9 cm, 358 Bl.; Bd. I: 3 cm, 71 Bl., lose; Q 1 – 17 außer5, 8, 15; Bd. II: 6 cm, 287 Bl., gebunden; Vorakten ‏(Q 5 bzw. 8 bzw. 15)‏.

Event 7 August 1556 ‏(Age 36)‏ in funktie van schepen Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland


Show Details Source: Website

Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2777 Conraidt Louwerman en Frederick Vogell, schepenen van Embrick, oorkonden, dat Johan then Holte en Elbert Gruntgen, mede namens de andere kinderen en erfgenamen van Gerit Gruntgen en diens vrouw Met, als medeërfgenamen van Berthram Dammert, erkennen ontvangen te hebben van Sybilla, weduwe van Conraidt Dammert, een som van 800 guldens, hun volgens magescheid van de nalatenschap van Berthram vnd. toekomende.
In dem jaire onsers Heren Jesu Christi duysent viffhondert sess ind vifftich den soevenden dach Augusti.
Oorspr. ‏(Inv. no. 7175)‏, met het stadsgeheimzegel.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 7175

Event 1556 ‏(Age 36)‏ schepen Huissen, Lingewaard, Gelderland, Nederland


Show Details Source: Publicatie

Citation Details:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177

Event 19 December 1556 ‏(Age 36)‏ Schepen te Huess


Show Details Source: Archief

Citation Details:  Gelders Archief 0510 Diverse charters


Note: 141 Federick Voegell en Rijck Masschop, schepenen te Huess, oorkonden dat Henrick Kemerlingh en zijn vrouw Bely van Weerden en Gerrit Kemerlingh en zijn vrouw Juth van Weerden, broers en zuster, hun gezamenlijke Bongert, gelegen voor de vyerackerse poirt, verdelen., 1556 december 19.
Event 7 October 1557 ‏(Age 37)‏ in funktie als schepen Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland


Show Details Source: Website

Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2813 Engelbert van Till, Arndt Smit en Frederick Vogell, schepenen te Embrick, oorkonden, dat Johan Staickenbrant Hermanssz. en zijn vrouw Guda verkoopen aan Ott Steyghman en diens vrouw Anna een rente van 1œ philippus' guldens 's jaars, gaande uit hun huis en hofstede aan de Wullenweverstraat aldaar.
In den jaire unsers Herenn Jesu Christi dusent viiffhondert soeven ind viifftich upten soevenden dagh Octobris.
Oorspr. ‏(Inv. no. 7156)‏; het stadsgeheimzegel is verloren.

Event 7 March 1562 ‏(Age 42)‏ in funktie als schepen Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland


Show Details Source: Website

Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2931a Reyner Tidboell en Prederick Vogell, schepenen te Embrick, oorkonden, dat, ten verzoeke van Derick Tidboel, gerichtsbode, Henrick Helmichs een verklaring aflegt over zijn zending naar heer Johan Tidboell, kanunnik te Xancten, en diens zuster, kloosterjoffer te Haegenbuss, en Reyner Tidboell te Coellen.
Den viiden dach Martii ao etc. twee ind sestich.
Oorspr. op papier ‏(Inv. no. 34a)‏, met het opgedrukte stadszegel ad causas, onder een ruit.

Event 23 October 1562 ‏(Age 42)‏ in funktie als schepen Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland


Show Details Source: Website

Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2948 Reyner Tidboell, Frederick Vogell en Henrick Berck, schepenen te Embrick, oorkonden, dat Sybilla, weduwe van Conraidt Dammert, belooft, ter voldoening van de koopsom van een plaats en afdak, aan Wilhelm Rutgers, touwslager, en diens vrouw Lene, 6 daalders 's jaars te zullen betalen op een door hem aan Bruyn van Hoen, burgemeester te Calckar, verschuldigde rente uit hun huis bij de Sandtkuylen.
In den jaire onss Heren Jesu Christi duysent viffhondert twee ind tsestich den drie ind twintighsten dach Octobris.
Oorspr. ‏(Inv. no. 7158)‏, met fragment van het stadsgeheimzegel.
NB: Gecancelleerd.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 7158

Event 15 October 1567 ‏(Age 47)‏ stichting weeshuis Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland


Show Details Source: Boek

Citation Details:  foto van een pagina beschikbaar
  Text: Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich
hij was een van de drie stichters

Occupation from 1565 to 1567 ‏(Age 45)‏ burgemeester Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland


Show Details Source: Boek

Citation Details:  Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich p206

Event 1576 ‏(Age 56)‏ Bouw van een pesthuis voor scholieren


Show Details Source: Boek

Citation Details:  Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich

Number of Children 0

Show Details Note: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‏(2)‏ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‏(Bekl.)‏
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war.
‏[zie volledige bron bij huwelijksbron]‏

Death estimated 1577 ‏(Age 57)‏
Last Change 24 September 2023 - 23:19:54
View Details for ...

Parents Family  (F3239)
Otto Vogel
1485 - 1546
Heijltgen Berck
1475 - 1560
Jan Vogell
1518 - 1585
Frederick Vogel
1520 - 1577
Walburgis Vogel
1525 -
Otto Vogel
1530 - 1629

Immediate Family  (F10)
Gertruijt van Smalenvelt
1528 -


Notes

Note
#Bron overlijden: Bergh 1650 genealogie Vogel, waar staat dat hij vóór 1680 sic! overleed.#Hij was tolschuijnen‏(?)‏ in Huessen ‏(=Huissen)‏. Hij was schepen te Emmerich.
Birth de geboortedatum is niet meer dan een schatting
1544 tussen Bremen en Amsterdam
19 141 Federick Voegell en Rijck Masschop, schepenen te Huess, oorkonden dat Henrick Kemerlingh en zijn vrouw Bely van Weerden en Gerrit Kemerlingh en zijn vrouw Juth van Weerden, broers en zuster, hun gezamenlijke Bongert, gelegen voor de vyerackerse poirt, verdelen., 1556 december 19.
Number of Children Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‏(2)‏ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‏(Bekl.)‏
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war.
‏[zie volledige bron bij huwelijksbron]‏

View Notes for ...


Sources
Occupation Publicatie
Citation Details:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177
Event Boek
Citation Details:  De uitvoer van Amsterdam, 1543-1545 - Nicolaas Willem Posthumus - Google Boeken
  Text: Frederick Vogel van Bremen met 16 bevrachtingen op Amsterdam
Event Publicatie
Citation Details:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177
Event Publicatie
Citation Details:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177
Marriage Website
Citation Details:  www.archive.nrw.de - Findbuch ‏(115.05.03 Reichskammergericht, Teil III: E-G)‏
  Text: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‏(2)‏ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‏(Bekl.)‏
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war. In erster Instanz forderten die Verwandten des Friedrich Vogel, darunter der Appellat, aufgrund des Heiratsvertrages ‏( „hilichfurwarden“)‏ von 1553 dessen Güter zurück und bestritten der Gertrud von Schmalefelt das Recht der Leibzucht. Umstritten ist vor allem das Haus des Verstorbenen in Huissen.
Prozessart : ‏(5)‏ Prozeßart: Appellationis
Instanz : ‏(6)‏ Instanzen: 1. Gericht zu Huissen in Verbindung mit den Schöffen von Kleveals ihrem Obergericht 1578 – 2. Hofgericht Kleve 1580 – 3. RKG 1582 – 1605 ‏(1553 – 1588)‏
Beweismittel : ‏(7)‏ Beweismittel: Bd. I: Attest über Erbrecht in Zutphen ‏(NL)‏ 1583 ‏(Q 12)‏. Attestdes Bürgermeisters, der Schöffen und des Rats von Huissen über Erbrecht ‏(Q 13)‏. Bd. II: Heiratsvertrag zwischen Friedrich Vogel und Gertrud von Schmalefelt 1553 ‏(197 – 200)‏. Inventar der Güter, Guthaben und Schulden ‏(256 – 277)‏.
Formalbeschreibung : ‏(8)‏ Beschreibung: 2 Bde., 9 cm, 358 Bl.; Bd. I: 3 cm, 71 Bl., lose; Q 1 – 17 außer5, 8, 15; Bd. II: 6 cm, 287 Bl., gebunden; Vorakten ‏(Q 5 bzw. 8 bzw. 15)‏.
Marriage Website
Citation Details:  www.archive.nrw.de - Findbuch ‏(115.05.03 Reichskammergericht, Teil III: E-G)‏
  Text: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‏(2)‏ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‏(Bekl.)‏
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war. In erster Instanz forderten die Verwandten des Friedrich Vogel, darunter der Appellat, aufgrund des Heiratsvertrages ‏( „hilichfurwarden“)‏ von 1553 dessen Güter zurück und bestritten der Gertrud von Schmalefelt das Recht der Leibzucht. Umstritten ist vor allem das Haus des Verstorbenen in Huissen.
Prozessart : ‏(5)‏ Prozeßart: Appellationis
Instanz : ‏(6)‏ Instanzen: 1. Gericht zu Huissen in Verbindung mit den Schöffen von Kleveals ihrem Obergericht 1578 – 2. Hofgericht Kleve 1580 – 3. RKG 1582 – 1605 ‏(1553 – 1588)‏
Beweismittel : ‏(7)‏ Beweismittel: Bd. I: Attest über Erbrecht in Zutphen ‏(NL)‏ 1583 ‏(Q 12)‏. Attestdes Bürgermeisters, der Schöffen und des Rats von Huissen über Erbrecht ‏(Q 13)‏. Bd. II: Heiratsvertrag zwischen Friedrich Vogel und Gertrud von Schmalefelt 1553 ‏(197 – 200)‏. Inventar der Güter, Guthaben und Schulden ‏(256 – 277)‏.
Formalbeschreibung : ‏(8)‏ Beschreibung: 2 Bde., 9 cm, 358 Bl.; Bd. I: 3 cm, 71 Bl., lose; Q 1 – 17 außer5, 8, 15; Bd. II: 6 cm, 287 Bl., gebunden; Vorakten ‏(Q 5 bzw. 8 bzw. 15)‏.
Marriage Website
Citation Details:  www.archive.nrw.de - Findbuch ‏(115.05.03 Reichskammergericht, Teil III: E-G)‏
  Text: Aktenzeichen : E 529/1751
Person : Fkt :Klaeger, ‏(2)‏ Kläger: Balthasar Ernst im Namen seiner Frau Gertrud von Schmalefelt, Bocholt, ‏(Bekl.)‏
Sachverhalt : Streitgegenstand: Anspruch auf den Nachlaß des Friedrich Vogel, Zollschreibers zu Huissen, mit dem Gertrud von Schmalefelt in erster, kinderloser Ehe verheiratet war. In erster Instanz forderten die Verwandten des Friedrich Vogel, darunter der Appellat, aufgrund des Heiratsvertrages ‏( „hilichfurwarden“)‏ von 1553 dessen Güter zurück und bestritten der Gertrud von Schmalefelt das Recht der Leibzucht. Umstritten ist vor allem das Haus des Verstorbenen in Huissen.
Prozessart : ‏(5)‏ Prozeßart: Appellationis
Instanz : ‏(6)‏ Instanzen: 1. Gericht zu Huissen in Verbindung mit den Schöffen von Kleveals ihrem Obergericht 1578 – 2. Hofgericht Kleve 1580 – 3. RKG 1582 – 1605 ‏(1553 – 1588)‏
Beweismittel : ‏(7)‏ Beweismittel: Bd. I: Attest über Erbrecht in Zutphen ‏(NL)‏ 1583 ‏(Q 12)‏. Attestdes Bürgermeisters, der Schöffen und des Rats von Huissen über Erbrecht ‏(Q 13)‏. Bd. II: Heiratsvertrag zwischen Friedrich Vogel und Gertrud von Schmalefelt 1553 ‏(197 – 200)‏. Inventar der Güter, Guthaben und Schulden ‏(256 – 277)‏.
Formalbeschreibung : ‏(8)‏ Beschreibung: 2 Bde., 9 cm, 358 Bl.; Bd. I: 3 cm, 71 Bl., lose; Q 1 – 17 außer5, 8, 15; Bd. II: 6 cm, 287 Bl., gebunden; Vorakten ‏(Q 5 bzw. 8 bzw. 15)‏.
Event Website
Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2777 Conraidt Louwerman en Frederick Vogell, schepenen van Embrick, oorkonden, dat Johan then Holte en Elbert Gruntgen, mede namens de andere kinderen en erfgenamen van Gerit Gruntgen en diens vrouw Met, als medeërfgenamen van Berthram Dammert, erkennen ontvangen te hebben van Sybilla, weduwe van Conraidt Dammert, een som van 800 guldens, hun volgens magescheid van de nalatenschap van Berthram vnd. toekomende.
In dem jaire onsers Heren Jesu Christi duysent viffhondert sess ind vifftich den soevenden dach Augusti.
Oorspr. ‏(Inv. no. 7175)‏, met het stadsgeheimzegel.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 7175
Event Publicatie
Citation Details:  NL, Huissen, Hist. Kring Mededelingen Jaargang 5 nr 4 1979/1980 blz.177
Event Archief
Citation Details:  Gelders Archief 0510 Diverse charters
Event Website
Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2813 Engelbert van Till, Arndt Smit en Frederick Vogell, schepenen te Embrick, oorkonden, dat Johan Staickenbrant Hermanssz. en zijn vrouw Guda verkoopen aan Ott Steyghman en diens vrouw Anna een rente van 1œ philippus' guldens 's jaars, gaande uit hun huis en hofstede aan de Wullenweverstraat aldaar.
In den jaire unsers Herenn Jesu Christi dusent viiffhondert soeven ind viifftich upten soevenden dagh Octobris.
Oorspr. ‏(Inv. no. 7156)‏; het stadsgeheimzegel is verloren.
Event Website
Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2931a Reyner Tidboell en Prederick Vogell, schepenen te Embrick, oorkonden, dat, ten verzoeke van Derick Tidboel, gerichtsbode, Henrick Helmichs een verklaring aflegt over zijn zending naar heer Johan Tidboell, kanunnik te Xancten, en diens zuster, kloosterjoffer te Haegenbuss, en Reyner Tidboell te Coellen.
Den viiden dach Martii ao etc. twee ind sestich.
Oorspr. op papier ‏(Inv. no. 34a)‏, met het opgedrukte stadszegel ad causas, onder een ruit.
Event Website
Citation Details:  regesten Huis Bergh
  Text: webpage: ­http­://­www­.­huisbergh­.­nl­/­Mais_Sub03­.­aspx­
extract:
2948 Reyner Tidboell, Frederick Vogell en Henrick Berck, schepenen te Embrick, oorkonden, dat Sybilla, weduwe van Conraidt Dammert, belooft, ter voldoening van de koopsom van een plaats en afdak, aan Wilhelm Rutgers, touwslager, en diens vrouw Lene, 6 daalders 's jaars te zullen betalen op een door hem aan Bruyn van Hoen, burgemeester te Calckar, verschuldigde rente uit hun huis bij de Sandtkuylen.
In den jaire onss Heren Jesu Christi duysent viffhondert twee ind tsestich den drie ind twintighsten dach Octobris.
Oorspr. ‏(Inv. no. 7158)‏, met fragment van het stadsgeheimzegel.
NB: Gecancelleerd.
Zie ook •Toegang 0214, Inv.nr. 7158
Event Boek
Citation Details:  foto van een pagina beschikbaar
  Text: Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich
hij was een van de drie stichters
Occupation Boek
Citation Details:  Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich p206
Event Boek
Citation Details:  Annalen der Stadt Emmerich Door Andreas Dederich

View Sources for ...


Family with Parents
Father
Otto Vogel ‎(I4)‎
Birth estimated 1485 35 35
Death before 1546 ‏(Age 61)‏ Emmerich, Düsseldorf, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
-10 years
Mother
 
Heijltgen Berck ‎(I2082)‎
Birth estimated 1475
Death after 1560 ‏(Age 85)‏

#1
Brother
Jan Vogell ‎(I2208)‎
Birth estimated 1518 33 43
Death after 1585 ‏(Age 67)‏
2 years
#2
Frederick Vogel ‎(I7)‎
Birth estimated 1520 35 45
Death estimated 1577 ‏(Age 57)‏
5 years
#3
Sister
Walburgis Vogel ‎(I2154)‎
Birth estimated 1525 40 50
5 years
#4
Brother
Otto Vogel ‎(I9)‎
Birth estimated 1530 45 55
Death before 23 September 1629 ‏(Age 99)‏
Family with Gertruijt van Smalenvelt
Frederick Vogel ‎(I7)‎
Birth estimated 1520 35 45
Death estimated 1577 ‏(Age 57)‏
8 years
Wife
 
Gertruijt van Smalenvelt ‎(I8)‎
Birth estimated 1528
Death Yes

Civil Marriage: 1553