Joncker Otto Vogel  ‏(I17)‏
Given Names: Otto
Surname: Vogel

Gender: MaleMale
      

Birth: estimated 1600 30 10
Death: between 1680 and November 1681 ‏(Age 80)‏
Personal Facts and Details
Birth estimated 1600 30 10
Marriage ‏(Given name unknown)‏ ‏(Family name unknown)‏ - estimated 1630 ‏(Age 30)‏
Residence Address:

Landgoed te Wilt ‏(Gendringen)‏
Event 1661 ‏(Age 61)‏ geschil over recht over de Wilt


Show Details Note: webpage: ­http­://­www­.­archive­.­org­/­stream­/­develuwschefamil00ansp­/­develuwschefamil00ansp_djvu­.­txt­
extract: Otto Vogel tot de Wilt had 9 Oct. 1661 verschil met Arnt Vijgh tot Zoelen over dezes recht tot schutten van paarden en ander vee op het huis Zwanenburg ‏(ibid., bl. 189)‏; vgl. Herald. Bibl, 1879, bl. 314. In 1669 ‏(11 Maart)‏ beklaagde hij zich, dat Geertruida tot de Pavort hem gehinderd had in zijn
tiendvrijdom op het goed den Omloop o. Gendringen ‏(ibid., bl. 210)‏.

MarriageCivil Marriage
Maria Gertrudis Valck - 22 April 1662 ‏(Age 62)‏


Show Details Source: Oud Rechterlijk Archief

Citation Details:  akte van huwelijksvoorwaarden

Event Maria Gertrudis Valck - 3 September 1663 ‏(Age 63)‏ lijftocht


Note: Haar man jonker Otto Vogel lijftocht zijn tweede vrouw Maria Gertruijdt Valcken lijftocht tot die Wildt.
Event 1664 ‏(Age 64)‏ belening met het goed de Wildt


Show Details Source: Boek

Citation Details:  De Liemers - Gedenkboek Dr J. H. van Heek blz 184

Number of Children Maria Gertrudis Valck - 1681: enige onmondige kinderen

Event 23 September 1677 ‏(Age 77)‏


Show Details Source: Website

Citation Details:  AHA-familiedossier Vogel
  Text: Archief Huis Bergh ‏(AHB)‏, inv.nr. 3988: // Copia N. //
Den 23 9bris 1677
Coram de Hr Stadtholder Joachim Deúis,
Gerichtspersonen Jr Ott Vogel toe de Wildt, Gerrit Mon ‏[lees:
Mom]‏ & Rentmr Bartholomaeús Bosboom. // Interrogatoria om
daer over ter instantie van de Hr Dr Gerard van Zelst Advocaet
fiscael der Graefschap Bergh middel Eedts te verhoren, als daer
toe geciteert sijnde de persoon van Rútger toe Boekhorst Ontfanger
van de Middelen, die verweijgering wilde prodúcent niet lieden
om 200 ggl. sampt costen & schade met recht.
// 1. Deponents oúderdom? // ad 1mum / Túigt omtrent 40 jaer olt te sijn.
// 2. Ofte getúige niet in de boúrschap Wijcken cort bij Genderingen getoegen en geboeren sij, & vervolghlijck tot Genderingen bis nú toe gewoont hebbe? // 2dúm / Affirmat
// 3. Ofte getúige niet wel en kenne alle behúisinge soo binnen als búiten Genderingen gelegen? // ad 3tium / Túigt jae //
4. Off getúige niet menighmael bij geerffden en gemeints vergaderinge als gemeentsman sij geroepen? // ad 4túm / Túigt jae.
// 5. Off getúige wel oit gesien off gehoort heeft, dat ijmant van de Oevelgúnne staende in Genderingen daer toe sij gecompareert ofte sich aengegeven? // ad 5túm / Seit
súlx noit gehoort te hebben.
// 6. Off getúige niet eenige jaren herwaerts den ontfanck van de gemeene middelen tot Genderingen gehadt hebbe? // 6túm / Affirmat.
// 7. Off vroúwe van Gendt als besitterse van~ Oevelgúnne aen hem getúige niet als een ander private inwoonder van Genderingen, betaelt hebbe? // ad 7múm / Túigt jae.
// 8. Off ‏[#niet aen de]‏ Getúige in q~ als Ontr niet wel
bewúst, dat alle havesaten onder Genderingen en elders in de
Graeffschap gelegen particúlierlick op seeckere tax~ door d’ Hren Gedepúteerden sijn aengeslaegen? // 8vúm / Affirmat
// 9. Off getúige oijt gesien ofte gehoort hebbe dat de Oevelgúnne anders als een privaet húis is worden geconsidereert? // ad 9núm / Seit noit anders gehoort te hebben.
// 10. Off getúige oit gesien off gehoort hebbe, dat die van de Oevelgúnne de jagt, als die van de Swanenbúrgh en de Wildt geexerceert hebben? // ad 10múm / Seit
sijnes wetens súlx noit geschiet te sijn van~ Oevelgúnne
// Praestitit júramentúm. // onderstont // Concordat cúm súo
originali; gd testor. was ondert~ T. ten Hage Landts~ // ‏[enz.]‏ //


Show Details Note: ­http­://­www­.­heemkunde­.­nl­/­collectie_teboekhorst­/­bergh_aa_bn­.­pdf­
Vermelding van Otto als gerechtspersoon

Death between 1680 and November 1681 ‏(Age 80)‏


Show Details Source: Website

Citation Details:  AHA-familiedossier Vogel
  Text: 28-5-1679 ‏(bron onbekend; vrij weergegeven)‏: Coram de heer Ott Vogell toe de Wildt; gerichtspersonen: Jacob Coopman ende Rutger toe Boeckhorst; producens: Jan Tonnissen; testis: Berntjen Scholten ‏(in de 40 jaar)‏

Show Details Source: Website
Show Details Source: Oud Rechterlijk Archief

Citation Details:  1681

Title Joncker


Show Details Source: Boek

Citation Details:  1000 jaar Gendringen blz.167

Last Change 29 December 2022 - 20:28:42
View Details for ...

Parents Family  (F3316)
Joncker Willem Vogel
1570 - 1662
Reinera van Rijswijck
1590 - 1662
Joncker Otto Vogel
1600 - 1680
Gerlich-onzeker Vogel
1605 - 1682
Andrea Vogel
1625 -
Anna Mechtelt Vogel
1628 -

Step-Parent Family  (F3583)
Joh. Reinder Vogel
-
Reinera van Rijswijck
1590 - 1662
Reinder Vogel
1600 -
‏(Given name unknown)‏ Vogel
-

Immediate Family  (F3561)
‏(Given name unknown)‏ ‏(Family name unknown)‏
1605 -
Joncker Otto Vogel
1632 -
Willem Fredrick Vogel
1635 -
Sophia Judith Vogel
1642 - 1719

Immediate Family  (F3318)
Maria Gertrudis Valck
1605 - 1679


Notes

Note
#Bron: Archief Huis Bergh, invnr 3988 en evenzo betr. jaar 1679#Hij ontving in 1664 de Wilt als leen van de Heer van den Bergh.#Bron overlijden: Boek 1000 jaar Gendringen#
1661 webpage: ­http­://­www­.­archive­.­org­/­stream­/­develuwschefamil00ansp­/­develuwschefamil00ansp_djvu­.­txt­
extract: Otto Vogel tot de Wilt had 9 Oct. 1661 verschil met Arnt Vijgh tot Zoelen over dezes recht tot schutten van paarden en ander vee op het huis Zwanenburg ‏(ibid., bl. 189)‏; vgl. Herald. Bibl, 1879, bl. 314. In 1669 ‏(11 Maart)‏ beklaagde hij zich, dat Geertruida tot de Pavort hem gehinderd had in zijn
tiendvrijdom op het goed den Omloop o. Gendringen ‏(ibid., bl. 210)‏.
03 Haar man jonker Otto Vogel lijftocht zijn tweede vrouw Maria Gertruijdt Valcken lijftocht tot die Wildt.
03 Haar man jonker Otto Vogel lijftocht zijn tweede vrouw Maria Gertruijdt Valcken lijftocht tot die Wildt.
23 ­http­://­www­.­heemkunde­.­nl­/­collectie_teboekhorst­/­bergh_aa_bn­.­pdf­
Vermelding van Otto als gerechtspersoon

View Notes for ...


Sources
Marriage Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  akte van huwelijksvoorwaarden
Marriage Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  akte van huwelijksvoorwaarden
Marriage Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  akte van huwelijksvoorwaarden
Event Boek
Citation Details:  De Liemers - Gedenkboek Dr J. H. van Heek blz 184
Event Website
Citation Details:  AHA-familiedossier Vogel
  Text: Archief Huis Bergh ‏(AHB)‏, inv.nr. 3988: // Copia N. //
Den 23 9bris 1677
Coram de Hr Stadtholder Joachim Deúis,
Gerichtspersonen Jr Ott Vogel toe de Wildt, Gerrit Mon ‏[lees:
Mom]‏ & Rentmr Bartholomaeús Bosboom. // Interrogatoria om
daer over ter instantie van de Hr Dr Gerard van Zelst Advocaet
fiscael der Graefschap Bergh middel Eedts te verhoren, als daer
toe geciteert sijnde de persoon van Rútger toe Boekhorst Ontfanger
van de Middelen, die verweijgering wilde prodúcent niet lieden
om 200 ggl. sampt costen & schade met recht.
// 1. Deponents oúderdom? // ad 1mum / Túigt omtrent 40 jaer olt te sijn.
// 2. Ofte getúige niet in de boúrschap Wijcken cort bij Genderingen getoegen en geboeren sij, & vervolghlijck tot Genderingen bis nú toe gewoont hebbe? // 2dúm / Affirmat
// 3. Ofte getúige niet wel en kenne alle behúisinge soo binnen als búiten Genderingen gelegen? // ad 3tium / Túigt jae //
4. Off getúige niet menighmael bij geerffden en gemeints vergaderinge als gemeentsman sij geroepen? // ad 4túm / Túigt jae.
// 5. Off getúige wel oit gesien off gehoort heeft, dat ijmant van de Oevelgúnne staende in Genderingen daer toe sij gecompareert ofte sich aengegeven? // ad 5túm / Seit
súlx noit gehoort te hebben.
// 6. Off getúige niet eenige jaren herwaerts den ontfanck van de gemeene middelen tot Genderingen gehadt hebbe? // 6túm / Affirmat.
// 7. Off vroúwe van Gendt als besitterse van~ Oevelgúnne aen hem getúige niet als een ander private inwoonder van Genderingen, betaelt hebbe? // ad 7múm / Túigt jae.
// 8. Off ‏[#niet aen de]‏ Getúige in q~ als Ontr niet wel
bewúst, dat alle havesaten onder Genderingen en elders in de
Graeffschap gelegen particúlierlick op seeckere tax~ door d’ Hren Gedepúteerden sijn aengeslaegen? // 8vúm / Affirmat
// 9. Off getúige oijt gesien ofte gehoort hebbe dat de Oevelgúnne anders als een privaet húis is worden geconsidereert? // ad 9núm / Seit noit anders gehoort te hebben.
// 10. Off getúige oit gesien off gehoort hebbe, dat die van de Oevelgúnne de jagt, als die van de Swanenbúrgh en de Wildt geexerceert hebben? // ad 10múm / Seit
sijnes wetens súlx noit geschiet te sijn van~ Oevelgúnne
// Praestitit júramentúm. // onderstont // Concordat cúm súo
originali; gd testor. was ondert~ T. ten Hage Landts~ // ‏[enz.]‏ //
Death of spouse Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  Gelders archief 0124_5601-0291
Death Website
Citation Details:  AHA-familiedossier Vogel
  Text: 28-5-1679 ‏(bron onbekend; vrij weergegeven)‏: Coram de heer Ott Vogell toe de Wildt; gerichtspersonen: Jacob Coopman ende Rutger toe Boeckhorst; producens: Jan Tonnissen; testis: Berntjen Scholten ‏(in de 40 jaar)‏
Death Website
Citation Details:  Jodoci Schomakeri ... selecta consilia et responsa juris Door Joost Schomaker
  Text: "wijlen Otto Vogel in 1682"
­http­://­books­.­google­.­nl­/­books­?­id­=­PWhbAAAAQAAJ­&­pg­=­PA52­&­dq­=%­22otto­+­vogel­%­22­&­hl­=­nl­&­ei­=­Cu_bTtnlHcO6­-­AbE57WxDg­&­sa­=­X­&­oi­=­book_result­&­ct­=­result­&­resnum­=­7­&­ved­=­0CEcQ6AEwBjgU­#­v­=­onepage­&­q­=%­22otto­%­20vogel­%­22­&­f­=­false­
Death Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  1681
Title Boek
Citation Details:  1000 jaar Gendringen blz.167

View Sources for ...


Family with Parents
Father
Joncker Willem Vogel ‎(I11)‎
Birth estimated 1570 40 10
Death before 22 April 1662 ‏(Age 92)‏
20 years
Mother
 
Reinera van Rijswijck ‎(I2112)‎
Birth estimated 1590 24
Death after 22 April 1662 ‏(Age 72)‏

#1
Joncker Otto Vogel ‎(I17)‎
Birth estimated 1600 30 10
Death between 1680 and November 1681 ‏(Age 80)‏
5 years
#2
Brother
Gerlich-onzeker Vogel ‎(I326)‎
Birth about 1605 35 15 Gendringen, Oude IJsselstreek, Gelderland, Nederland
Death after 1682 ‏(Age 77)‏
20 years
#3
Sister
Andrea Vogel ‎(I2647)‎
Birth estimated 1625 55 35
3 years
#4
Sister
Anna Mechtelt Vogel ‎(I2708)‎
Birth estimated 1628 58 38
Mother's Family with Joh. Reinder Vogel
Step-Father
Mother
Reinera van Rijswijck ‎(I2112)‎
Birth estimated 1590 24
Death after 22 April 1662 ‏(Age 72)‏
#1
Half-Brother
Reinder Vogel ‎(I2544)‎
Birth estimated 1600 10
#2
Half-Sister
Family with ‏(Given name unknown)‏ ‏(Family name unknown)‏
Joncker Otto Vogel ‎(I17)‎
Birth estimated 1600 30 10
Death between 1680 and November 1681 ‏(Age 80)‏
5 years
Wife
 

Marriage: estimated 1630
2 years
#1
Son
Joncker Otto Vogel ‎(I2495)‎
Birth about 1632 32 27 Gendringen, Oude IJsselstreek, Gelderland, Nederland
3 years
#2
Son
Willem Fredrick Vogel ‎(I2570)‎
Birth estimated 1635 35 30
7 years
#3
Daughter
Sophia Judith Vogel ‎(I2494)‎
Birth about 1642 42 37 Gendringen, Oude IJsselstreek, Gelderland, Nederland
Death after 1719 ‏(Age 77)‏
Family with Maria Gertrudis Valck
Joncker Otto Vogel ‎(I17)‎
Birth estimated 1600 30 10
Death between 1680 and November 1681 ‏(Age 80)‏
5 years
Wife
 
Maria Gertrudis Valck ‎(I2113)‎
Birth estimated 1605
Death before February 1679 ‏(Age 74)‏

Civil Marriage: 22 April 1662