Joncker Otto Vogel  ‏(I17)‏
Given Names: Otto
Surname: Vogel

Gender: MaleMale
      

Birth: about 1632 57 57
Death: between 1 October 1680 and 14 April 1681 ‏(Age 48)‏
Personal Facts and Details
Birth about 1632 57 57
Residence Address:

Landgoed te Wilt ‏(Gendringen)‏
Event 1661 ‏(Age 29)‏ geschil over recht over de Wilt


Show Details Note: webpage: ­http­://­www­.­archive­.­org­/­stream­/­develuwschefamil00ansp­/­develuwschefamil00ansp_djvu­.­txt­
extract: Otto Vogel tot de Wilt had 9 Oct. 1661 verschil met Arnt Vijgh tot Zoelen over dezes recht tot schutten van paarden en ander vee op het huis Zwanenburg ‏(ibid., bl. 189)‏; vgl. Herald. Bibl, 1879, bl. 314. In 1669 ‏(11 Maart)‏ beklaagde hij zich, dat Geertruida tot de Pavort hem gehinderd had in zijn
tiendvrijdom op het goed den Omloop o. Gendringen ‏(ibid., bl. 210)‏.

MarriageCivil Marriage
Maria Gertrudis Valck - 22 April 1662 ‏(Age 30)‏


Show Details Source: Oud Rechterlijk Archief

Citation Details:  akte van huwelijksvoorwaarden
  Text: zijn 2e huwelijk

Event 30 December 1664 ‏(Age 32)‏ belening met het goed de Wildt


Show Details Source: Boek

Citation Details:  De Liemers - Gedenkboek Dr J. H. van Heek blz 184

Event 30 December 1664 ‏(Age 32)‏ belening met "Derick Grevens-tiend"


Show Details Source: Boek

Citation Details:  LEEN BERGH.PDF #237

Number of Children Maria Gertrudis Valck - 1681: enige onmondige kinderen

Event 23 September 1677 ‏(Age 45)‏


Show Details Source: Website

Citation Details:  AHA-familiedossier Vogel
  Text: Archief Huis Bergh ‏(AHB)‏, inv.nr. 3988: // Copia N. //
Den 23 9bris 1677
Coram de Hr Stadtholder Joachim Deúis,
Gerichtspersonen Jr Ott Vogel toe de Wildt, Gerrit Mon ‏[lees:
Mom]‏ & Rentmr Bartholomaeús Bosboom. // Interrogatoria om
daer over ter instantie van de Hr Dr Gerard van Zelst Advocaet
fiscael der Graefschap Bergh middel Eedts te verhoren, als daer
toe geciteert sijnde de persoon van Rútger toe Boekhorst Ontfanger
van de Middelen, die verweijgering wilde prodúcent niet lieden
om 200 ggl. sampt costen & schade met recht.
// 1. Deponents oúderdom? // ad 1mum / Túigt omtrent 40 jaer olt te sijn.
// 2. Ofte getúige niet in de boúrschap Wijcken cort bij Genderingen getoegen en geboeren sij, & vervolghlijck tot Genderingen bis nú toe gewoont hebbe? // 2dúm / Affirmat
// 3. Ofte getúige niet wel en kenne alle behúisinge soo binnen als búiten Genderingen gelegen? // ad 3tium / Túigt jae //
4. Off getúige niet menighmael bij geerffden en gemeints vergaderinge als gemeentsman sij geroepen? // ad 4túm / Túigt jae.
// 5. Off getúige wel oit gesien off gehoort heeft, dat ijmant van de Oevelgúnne staende in Genderingen daer toe sij gecompareert ofte sich aengegeven? // ad 5túm / Seit
súlx noit gehoort te hebben.
// 6. Off getúige niet eenige jaren herwaerts den ontfanck van de gemeene middelen tot Genderingen gehadt hebbe? // 6túm / Affirmat.
// 7. Off vroúwe van Gendt als besitterse van~ Oevelgúnne aen hem getúige niet als een ander private inwoonder van Genderingen, betaelt hebbe? // ad 7múm / Túigt jae.
// 8. Off ‏[#niet aen de]‏ Getúige in q~ als Ontr niet wel
bewúst, dat alle havesaten onder Genderingen en elders in de
Graeffschap gelegen particúlierlick op seeckere tax~ door d’ Hren Gedepúteerden sijn aengeslaegen? // 8vúm / Affirmat
// 9. Off getúige oijt gesien ofte gehoort hebbe dat de Oevelgúnne anders als een privaet húis is worden geconsidereert? // ad 9núm / Seit noit anders gehoort te hebben.
// 10. Off getúige oit gesien off gehoort hebbe, dat die van de Oevelgúnne de jagt, als die van de Swanenbúrgh en de Wildt geexerceert hebben? // ad 10múm / Seit
sijnes wetens súlx noit geschiet te sijn van~ Oevelgúnne
// Praestitit júramentúm. // onderstont // Concordat cúm súo
originali; gd testor. was ondert~ T. ten Hage Landts~ // ‏[enz.]‏ //


Show Details Note: ­http­://­www­.­heemkunde­.­nl­/­collectie_teboekhorst­/­bergh_aa_bn­.­pdf­
Vermelding van Otto als gerechtspersoon

Death between 1 October 1680 and 14 April 1681 ‏(Age 48)‏


Show Details Source: Oud Rechterlijk Archief

Citation Details:  Gelders Archief invnr 5601 p373
  Text: vermoedelijk in de winter.
Hij trouwde met Odilia vermoedelijk ter wille van zijn onmondige kinderen

Title Joncker


Show Details Source: Boek

Citation Details:  1000 jaar Gendringen blz.167

Last Change 21 March 2024 - 15:11:29 - by: paul
View Details for ...

Parents Family  (F3316)
Joncker Willem Vogel
1575 - 1660
Reinera van Rijswijck
1575 - 1662
Andrea Vogel
1625 - 1681
Joncker Otto Vogel
1632 - 1680
Anna Mechtelt Vogel
1635 - 1687

Step-Parent Family  (F3583)
Joh. Reinder Vogel
1575 -
Reinera van Rijswijck
1575 - 1662
Reinder Vogel
1600 -
‏(Given name unknown)‏ Vogel
-

Immediate Family  (F3469)
Odilia van Erckel
- 1681
‏(Given name unknown)‏ Vogel
1660 -
Anna Mechtelt Vogel
1660 - 1711
Andrea Margaretha Vogel zu Wildt
1666 -
Margaretha Beatrix Vogel
1679 -

Immediate Family  (F3318)
Maria Gertrudis Valck
1632 - 1680
Sophia Judith Vogel
1662 - 1719
Willem Fredrick Vogel
1664 - 1696


Notes

Note
#Bron: Archief Huis Bergh, invnr 3988 en evenzo betr. jaar 1679#Hij ontving in 1664 de Wilt als leen van de Heer van den Bergh.#Bron overlijden: Boek 1000 jaar Gendringen#
1661 webpage: ­http­://­www­.­archive­.­org­/­stream­/­develuwschefamil00ansp­/­develuwschefamil00ansp_djvu­.­txt­
extract: Otto Vogel tot de Wilt had 9 Oct. 1661 verschil met Arnt Vijgh tot Zoelen over dezes recht tot schutten van paarden en ander vee op het huis Zwanenburg ‏(ibid., bl. 189)‏; vgl. Herald. Bibl, 1879, bl. 314. In 1669 ‏(11 Maart)‏ beklaagde hij zich, dat Geertruida tot de Pavort hem gehinderd had in zijn
tiendvrijdom op het goed den Omloop o. Gendringen ‏(ibid., bl. 210)‏.
23 ­http­://­www­.­heemkunde­.­nl­/­collectie_teboekhorst­/­bergh_aa_bn­.­pdf­
Vermelding van Otto als gerechtspersoon

View Notes for ...


Sources
Marriage Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  akte van huwelijksvoorwaarden
  Text: zijn 2e huwelijk
Marriage Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  akte van huwelijksvoorwaarden
  Text: zijn 2e huwelijk
Marriage Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  akte van huwelijksvoorwaarden
  Text: zijn 2e huwelijk
Event Boek
Citation Details:  De Liemers - Gedenkboek Dr J. H. van Heek blz 184
Event Boek
Citation Details:  LEEN BERGH.PDF #237
Event Website
Citation Details:  AHA-familiedossier Vogel
  Text: Archief Huis Bergh ‏(AHB)‏, inv.nr. 3988: // Copia N. //
Den 23 9bris 1677
Coram de Hr Stadtholder Joachim Deúis,
Gerichtspersonen Jr Ott Vogel toe de Wildt, Gerrit Mon ‏[lees:
Mom]‏ & Rentmr Bartholomaeús Bosboom. // Interrogatoria om
daer over ter instantie van de Hr Dr Gerard van Zelst Advocaet
fiscael der Graefschap Bergh middel Eedts te verhoren, als daer
toe geciteert sijnde de persoon van Rútger toe Boekhorst Ontfanger
van de Middelen, die verweijgering wilde prodúcent niet lieden
om 200 ggl. sampt costen & schade met recht.
// 1. Deponents oúderdom? // ad 1mum / Túigt omtrent 40 jaer olt te sijn.
// 2. Ofte getúige niet in de boúrschap Wijcken cort bij Genderingen getoegen en geboeren sij, & vervolghlijck tot Genderingen bis nú toe gewoont hebbe? // 2dúm / Affirmat
// 3. Ofte getúige niet wel en kenne alle behúisinge soo binnen als búiten Genderingen gelegen? // ad 3tium / Túigt jae //
4. Off getúige niet menighmael bij geerffden en gemeints vergaderinge als gemeentsman sij geroepen? // ad 4túm / Túigt jae.
// 5. Off getúige wel oit gesien off gehoort heeft, dat ijmant van de Oevelgúnne staende in Genderingen daer toe sij gecompareert ofte sich aengegeven? // ad 5túm / Seit
súlx noit gehoort te hebben.
// 6. Off getúige niet eenige jaren herwaerts den ontfanck van de gemeene middelen tot Genderingen gehadt hebbe? // 6túm / Affirmat.
// 7. Off vroúwe van Gendt als besitterse van~ Oevelgúnne aen hem getúige niet als een ander private inwoonder van Genderingen, betaelt hebbe? // ad 7múm / Túigt jae.
// 8. Off ‏[#niet aen de]‏ Getúige in q~ als Ontr niet wel
bewúst, dat alle havesaten onder Genderingen en elders in de
Graeffschap gelegen particúlierlick op seeckere tax~ door d’ Hren Gedepúteerden sijn aengeslaegen? // 8vúm / Affirmat
// 9. Off getúige oijt gesien ofte gehoort hebbe dat de Oevelgúnne anders als een privaet húis is worden geconsidereert? // ad 9núm / Seit noit anders gehoort te hebben.
// 10. Off getúige oit gesien off gehoort hebbe, dat die van de Oevelgúnne de jagt, als die van de Swanenbúrgh en de Wildt geexerceert hebben? // ad 10múm / Seit
sijnes wetens súlx noit geschiet te sijn van~ Oevelgúnne
// Praestitit júramentúm. // onderstont // Concordat cúm súo
originali; gd testor. was ondert~ T. ten Hage Landts~ // ‏[enz.]‏ //
Death of spouse Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  Gelders archief 0124_5601
  Text: archief 0216 invnr 5601 familie in de Wilt, p373
Death Oud Rechterlijk Archief
Citation Details:  Gelders Archief invnr 5601 p373
  Text: vermoedelijk in de winter.
Hij trouwde met Odilia vermoedelijk ter wille van zijn onmondige kinderen
Title Boek
Citation Details:  1000 jaar Gendringen blz.167

View Sources for ...


Family with Parents
Father
Joncker Willem Vogel ‎(I11)‎
Birth estimated 1575 45 15
Death between December 1660 and April 1662 ‏(Age 85)‏
Mother
Reinera van Rijswijck ‎(I2112)‎
Birth estimated 1575 9 9
Death after 22 April 1662 ‏(Age 87)‏

Civil Marriage: estimated 1612
13 years
#1
Sister
Andrea Vogel ‎(I2647)‎
Birth estimated 1625 50 50
Death estimated 1681 ‏(Age 56)‏
7 years
#2
Joncker Otto Vogel ‎(I17)‎
Birth about 1632 57 57
Death between 1 October 1680 and 14 April 1681 ‏(Age 48)‏
3 years
#3
Sister
Anna Mechtelt Vogel ‎(I2708)‎
Birth estimated 1635 60 60
Death after 1687 ‏(Age 52)‏
Mother's Family with Joh. Reinder Vogel
Step-Father
Joh. Reinder Vogel ‎(I2751)‎
Birth estimated 1575
Mother
Reinera van Rijswijck ‎(I2112)‎
Birth estimated 1575 9 9
Death after 22 April 1662 ‏(Age 87)‏
#1
Half-Brother
Reinder Vogel ‎(I2544)‎
Birth estimated 1600 25 25
#2
Half-Sister
Family with Odilia van Erckel
Joncker Otto Vogel ‎(I17)‎
Birth about 1632 57 57
Death between 1 October 1680 and 14 April 1681 ‏(Age 48)‏
Wife
Odilia van Erckel ‎(I2496)‎
Death after 3 December 1681

Civil Marriage: estimated 1681
-21 years
#1
Son
‏(Given name unknown)‏ Vogel ‎(I2639)‎
Birth before 1660 28
#2
Daughter
Anna Mechtelt Vogel ‎(I2081)‎
Birth 1660 28 Gendringen, Oude IJsselstreek, Gelderland, Nederland
Death before 10 February 1711 ‏(Age 51)‏
7 years
#3
Daughter
Andrea Margaretha Vogel zu Wildt ‎(I2130)‎
Baptism 1 December 1666 Anholt, Münster, Noordrijn-Westfalen, Duitsland
13 years
#4
Daughter
Margaretha Beatrix Vogel ‎(I2497)‎
Christening 23 July 1679 Ulft, Oude IJsselstreek, Gelderland, Nederland
Family with Maria Gertrudis Valck
Joncker Otto Vogel ‎(I17)‎
Birth about 1632 57 57
Death between 1 October 1680 and 14 April 1681 ‏(Age 48)‏
Wife
Maria Gertrudis Valck ‎(I2113)‎
Birth about 1632 27
Death before 1 October 1680 ‏(Age 48)‏

Civil Marriage: 22 April 1662
-4 months
#1
Daughter
Sophia Judith Vogel ‎(I2494)‎
Birth about 1662 30 30 Gendringen, Oude IJsselstreek, Gelderland, Nederland
Death after 1719 ‏(Age 57)‏
2 years
#2
Son
Willem Fredrick Vogel ‎(I2570)‎
Birth estimated 1664 32 32
Death after 1696 ‏(Age 32)‏