News
Gerlich Vogel is de reden/kern van deze vogel-verzameling:
Published : 18 January 2013 - 5:44:27pm

zie ook: http://www.seesink-vanderpluijm.nl/vogel.html
waarom/why
Published : 18 January 2013 - 5:42:54pm

De oudste voorvader in de stamboom Seesink is Gerlich Vogel, die circa 1620 kwam te wonen op de boerderij Seesink onder Varsseveld en daar een dochter Derkske van de pachter Jan Seesink trouwde en sindsdien Gerlich Seesinck werd genoemd.
Zijn familienaam bleef nadien Seesink ‏(in allerlei spellingvarianten)‏.
Deze stamboom Vogel probeert Gerlich Vogel in verband te brengen met de vele personen genaamd Vogel die rond Gendringen, Praest, Emmerich en verdere omgeving woonden in het Nederlands/Duitse grensgebied van de Neder-Rijn voor circa 1750.

The oldest forefather in the family tree of Seesink is Gerlich Vogel, who came to live around 1620 on the farm Seesink at Varsseveld and who married there a daughter of the tenant Jan Seesink and became named Seesink.
The family tree remained since then Seesink ‏(in many spelling variants)‏. This family tree Vogel tries to relate Gerlich Vogel with the many persons named Vogel who lived around Gendringen, Praest, Emmerich and other environment in the Netherlands/German frontier area of the Nederrijn, before about 1750
Vogel

Server time: 13 July 2024 - 8:56:37pm

Hit Count: