News
welkom/welcome - advies/advice
Published : 10 February 2010 - 7:05:51am

Voordelen van persoonlijk aanmelden ‏(een account)‏:
- bij aanloggen start je met een door jou opgegeven persoon/kwartierstaat.
- met een account kan je personen ‏(laten)‏ zien die vanwege de privacy regels normaal niet getoond worden ‏(in leven)‏.
- de beheerder regelt de uitbreidingen/afwijkingen van de privacy regels

Advantages of a login userid ‏(account)‏:
- at login you start with a person/family tree as requested by you
- with an account you can ‏(let)‏ see persons which are not shown under the normal privacy rules ‏(alive)‏
- the administrator rules the extensions/deviations of the privacy rules