Genealogie prikbord
Welkom/welcome - advies/advice
Uitgebracht : 5 maart 2023 - 15:19:09

!!! klik hier voor onze genealogie publicaties !!! ‏(onze website voor extra informatie)‏

Voordelen van persoonlijk aanmelden ‏(een account)‏:
- bij aanloggen start je met een door jou opgegeven persoon/kwartierstaat.
- met een account kan je personen ‏(laten)‏ zien die vanwege de privacy regels normaal niet getoond worden ‏(in leven)‏.
- de beheerder regelt de uitbreidingen/afwijkingen van de privacy regels

Probleem met contact: zend mail naar: paul.seesink@gmail.com
Problem with contact: send mail to: paul.seesink@gmail.com

Advantages of a login userid ‏(account)‏:
- at login you start with a person/family tree as requested by you
- with an account you can ‏(let)‏ see persons which are not shown under the normal privacy rules ‏(alive)‏
- the administrator rules the extensions/deviations of the privacy rules