SEESINK
Spellingvarianten:
{C,S,Z}E{E,I}{S,Z}IN[C]{K,G}
VAN DER PLUIJM
Spellingvarianten:
VAN[ ]DER[ ]PLU{IJ,I,Y}M
SEESINK - VAN DER PLUIJM
email: paul.seesink@gmail.com
Familie Seesink - van der Pluijm
met (klein)kinderen
genealogien en publicaties:
genealogien en publicaties:
Genealogie: Vogel (daarna Seesink)
Genealogie: Seesink
Publicatie: Het Olde Seesink (5de uitgave)
Website: Seesinkbeek (Rob Seesink)
Genealogie: Seesink (Hervormd)
Genealogie: Seesink (niet gelinkt, los)
Genealogie: van der Pluijm
Publicatie: De gemeente Dussen (door Donkersloot)
Publicaties over de Zuid-Hollandse Polder
Website: Ton Lensvelt - heel veel over Dussen

Genealogie: van der Pluijm (niet gelinkt, los)
Publicatie: Vogel onderzoek
1651 kaart dussense gebieden

1550 kaart dussense gebieden

Het ontstaan van Hang / Hank