SEESINK - VAN DER PLUIJM
  stamboom / genealogie 
This site in English


Email: paul.seesink@gmail.com: meer informatie en wederzijds toezenden van gegevens, aktes, foto's

De personen aan wie we veel te danken hebben

Enige genealogie links


Vaak: SEESINK, schema van spellings:   
{S,Z}E[E]{S,Z}IN[C]{K,G}


Herkomst en verspreiding

0. Vogel (=>Seesink) (nieuw)
1. Seesink (Varsseveld Zuid) (Onze stamboom)

2. losse Seesink

3. Seesink (Varsseveld Noord) (Andere stamboom)

Rob Seesink's website Seesinkbeek
Het Olde Seesink.pdf (4de uitgave)Onze ambitie met de genealogie:

Het primaire doel was onze oudste voorvaders te achterhalen, maar geleidelijk aan en deels onvermijdelijk werd deze hobby een genealogie waar we streven naar een compleet beeld van alle van der Pluijm en Seesink vertakkingen uitgaande van de tot nu vroegste voorvaders van begin 1600.

Het secundaire doel werd daarmee alle geïnteresseerden deel te laten worden van onze bevindingen. Het is daarbij vrij aan geinteresseerde mensen om gegevens (door ons) toe te voegen of te wijzigen.


Van nog levende personen laat het programma slechts de namen zien, niet de verdere gegevens van personen. Van overleden personen wordt alles getoond.Aan personen die aannemelijk maken dat ze 'behoren' tot de stamboom, kunnen we hun privé gegevens en van direct gerelateerde personen wél tonen; ze melden zich aan en dan gaan ze behoren tot de categorie van geregistreerde gebruikers.

Meestal: VAN DER PLUIJM, schema van spellings:
VAN DER PLU{IJ,I,Y}M,
VANDERPLU{Y,I,IJ}M

Herkomst en verspreiding

1. gezinnen van der Pluijm (Onze stamboom)2. losse van der Pluijm


De gemeente Dussen (Donkersloot).pdf
1669 landmeting Zuid-Hollandse polder.pdf
1679 aanleg Zuid-Hollandse polder.pdf

<><>